Βίντεο: Η άγνοιά μας σχετικά με την βαρύτητα

Posted on 20/06/2019

0


O γνωστός νευτώνειος νόμος της παγκόσμιας έλξης F=G \frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}} εφαρμόζεται με πολύ ακριβή αποτελέσματα σε κλίμακες του ηλιακού μας συστήματος ή και μεγαλύτερες. Όταν όμως εφαρμόζεται σε πολύ μικρότερες κλίμακες τότε τα αποτελέσματα είναι αβέβαια.

Το βίντεο του «ενός λεπτού φυσικής» που ακολουθεί αναδεικνύει την άγνοιά μας σχετικά με την βαρύτητα στις μικροσκοπικές κλίμακες:

Διαβάστε επίσης μια σύνοψη των διαφόρων πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τον έλεγχο του νόμου του αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης (F\cong \frac{1}{r^{2}}) στις μικρότερες κλίμακες ΕΔΩ: «Review of short-range gravity experiments in the LHC era»

 

Posted in: ΒΑΡΥΤΗΤΑ