← Ποιος ανακάλυψε πρώτος τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων;

first_anoun

Posted on 15/06/2019 1540 × 435

0


H πρώτη ανακοίνωση στις 19/12/1869, στα αγγλικά για τον περιοδικό πίνακα στοιχείων του Mendeleev, στο περιοδικό «The Chemical News» , που επιμελείτο ο William Crookes.