Tα θέματα Φυσικής 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019 (σε pdf): πατήστε ΕΔΩ
… ακολουθούν σύντομες ενδεικτικές απαντήσεις:
f_{1}=f_{S} \frac{v_{H}}{v_{H}+V_{S}}=\frac{20}{21}f_{S}
ΑΔΟ (υποθέτοντας ότι λίγο πριν την κρούση η ταχύτητα του σώματος Σ1 παραμένει η ίδια): m_{1}v_{s}=(m_{1}+m_{2})V_{K}, οπότε V_{K}=v_{H}/40.
f_{2}=f_{S} \frac{v_{H}}{v_{H}+V_{K}}=\frac{40}{41}f_{S}. Έτσι, f_{1}/f_{2} = 41/42. Eξίσωση συνέχειας: Α1υ12υ2,
εξίσωση Bernoulli: P1+ ½ρυ12=P2+½ρυ22→ρgh+Patm+½ρυ12=Patm+½ρυ22
Η στάθμη του δοχείου παραμένει σταθερή: Α2υ2= Α3υ3 και v_{3}=\sqrt{2gH}. Συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτει: h/H=3/16.
(Εφόσον δεν μας ξεγελάσει το σχήμα και καταλάβουμε ότι το σύστημα βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο) εφαρμόζουμε ΘΜΚΕ (ΟΑ→ΟΔ):F L π/2 = ½ ΙΟω2→ω=3π r/s.  Aρχή Διατήρησης Στροφορμής (υποθέτοντας … ότι η μάζα m είναι ακίνητη πριν την κρούση): ΙΟω=(ΙΟ+mL2)ω’→ ω’=3π/2 r/s. Στη συνέχεια η ράβδος εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση, οπότε Δθ=ω’Δt, και Δt=1/3 s.

Γ1. m1g=kΔℓ => k=200N/m και μετά την κρούση για τη νέα θέση ισορροπίας η επιμήκυνση του ελατηρίου θα είναι Δℓ’=(m1+m2)/k=0,1m=Α. Αυτό είναι και το νέο πλάτος ,αφού το συσσωμάτωμα φτάνει μέχρι τη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος.
Γ2. Από αρχή διατήρησης ορμής: m_{1}v_{0}=(m_{1}+m_{2})v_{K} και v_{0}=2v_{K}
Αρχή διατήρησης ενέργειας (αρμονική ταλάντωση)\frac{1}{2}(m_{1}+m_{2})v^{2}_{K}+ \frac{1}{2}kx^{2}=\frac{1}{2}kA^{2} και v_{K}=\sqrt{3}/2m/s. Έτσι, K_{2}=\frac{1}{2}m_{2}v_{0}^{2}=1,5J.
Γ3. Δp2=m2VK-m2v0=-√3/2 kg m/s
Γ4. x=0,1ημ(10t+π/6) (S.I.)

Δ1. Για τον κύλινδρο ισχύει: ΣFx=0 => MKgημφ +F=Tστ2 και Στ(cm)=(T2-Tστ)RK=0

Επίσης: Τ2=Τ’2=Τ’11Σg, οπότε: F=30N
Δ2. Η δύναμη F καταργείται. Για την τροχαλία ισχύει: (Τ’1-Τ’2)RT= ½ MTRT2αγ και για το σώμα Σ: ΜΣg -Τ1= MΣαΣ , όπου αγ RTΣ. Για τον κύλινδρο ισχύουν:  Tστ2 – MKgημφ=MKαcm,Κ και Στ(cm)=(T2-Tστ)RK= ½ MΚRΚ2αcm/RΚ και 2αcmΣ.
Συνδέοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι αΣ=4m/s2 και αCM,K=2m/s2.
Δ3. Την χρονική στιγμή t1=0,5s έχουμε υcm,o=1m/s και Δxο=0,25m. O κύλινδρος τώρα επιβραδύνεται με επιβράδυνση α’cm οπότε: MKgημφ-Tστ= MKα’cm και
Tστ RK=½MΚRΚ2α’cm/RΚ (Η στατική τριβή εξακολουθεί να έχει φορά προς τα πάνω ώστε η ροπή της για να επιβραδύνει την περιστροφική κίνηση του κυλίνδρου). Έτσι, α’cm=10/3m/s2, και 0=υcm,o -α’cm Δt, οπότε Δt=0,3s , t2=t1+Δt=0,8s και xολ=0,4m.
Δ4. Η ροπή της δύναμης που ασκεί ο κύλινδρος στη ράβδο (μόλις σταματάει) ως προς το σημείο Γ, είναι μικρότερη από τη ροπή του βάρους της ράβδου ως προς το σημείο Γ, άρα η ράβδος δεν ανατρέπεται ή
θεωρώντας για την ράβδο Στ(ως προς το σημείο Γ)=0, τότε η δύναμη που ασκεί το έδαφος στη ράβδο στο σημείο Α προκύπτει διάφορη του μηδενός, άρα η ράβδος δεν ανατρέπεται.
======================================================

Δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τη Φυσική Προσανατολισμού

Τα θέματα είναι σαφέστατα διατυπωμένα, καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου. Χαρακτηρίζονται, ωστόσο, ως τα απαιτητικότερα των τελευταίων τριών ετών.
Επιπλέον, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο χρόνος των τριών ωρών δεν επαρκεί για την επίλυση τους. Τα ερωτήματα Α2 και Α4 απαιτούν υπολογισμούς και ξεφεύγουν από την ενδεδειγμένη μορφή του Α θέματος. Ομοίως, τα ερωτήματα Β2 και Β3, τα οποία αποτελούν ασκήσεις επιπέδου θέματος Γ. Στο δε Β3 θέμα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθεί ότι πρόκειται για κάτοψη, γιατί το σχήμα που δόθηκε ήταν παραπλανητικό.
Η δομή σε συνδυασμό με το εύρος των θεμάτων, ως επιλογή είναι μη δόκιμη και αντιπαιδαγωγική. Όπως επανειλημμένως έχει τονιστεί, πρόκειται για διαγωνισμό και όχι για εξετάσεις και επομένως θέματα εξαντλητικά, στα οποία η πλειοψηφία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο οι μαθητές διαγωνίζονται.
Η δυσκολία των θεμάτων δεν πρέπει να έγκειται στο πλήθος αριθμητικών πράξεων αλλά στην εμβάθυνση και ανάλυση των φυσικών διεργασιών. Να επιλέγονται θέματα που αναδεικνύουν την ομορφιά της Φυσικής!
https://eef.gr/enimerosi/1963-fisiki-prosanatolismos.html

Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Φυσικής «Εξετάσεις φυσικής ή τεστ αντοχής;(1η)»

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις (και) στο μάθημα της Φυσικής σχολιάζονται κάθε χρόνο μόνο για την ευκολία ή τη δυσκολία των θεμάτων και την ακρίβεια ή τυχόν λάθη στη διατύπωσή τους. Όμως, διαπιστώνεται ότι φέτος οι εξετάσεις Φυσικής κατέληξαν σε εξετάσεις αντοχής, με θέματα τεχνητά κατασκευασμένα και υπερβολικά φορτωμένα με μαθηματικές πράξεις που δεν αναδεικνύουν τις έννοιες και την ομορφιά της Φυσικής. Το κύριο ζητούμενο -πρέπει να- είναι η πληρότητα και συνεκτικότητα και όχι η αποσπασματικότητα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων θεματικών. Ακόμη, ζητούμενα -πρέπει να- είναι η διασύνδεση ενός τουλάχιστον θέματος των εξετάσεων με την πειραματική διαδικασία ή πειραματικά δεδομένα και -κυρίως- η ανάδειξη και επιβράβευση όχι της απομνημόνευσης και της επίλυσης εξισώσεων αλλά του ορθολογικού τρόπου σκέψης της φυσικής επιστήμης και των εφαρμογών της. Όλα αυτά, συστηματικά, αρνείται να υιοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας, αν υποθέσουμε ότι τα καταλαβαίνει.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Φυσικής «Εξετάσεις φυσικής ή τεστ αντοχής;(2η)»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Φυσικής, επί της ουσίας των θεμάτων οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Το προεδρικό διάταγμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθορίζει ότι τα θέματα Β, ελέγχουν την κατανόηση της θεωρίας, ενώ τα θέματα Β2 και Β3 ήταν ασκήσεις (θέματα Γ). Τα θέματα Α2, Α4 απαιτούσαν πράξεις (θέματα Β). Το Α5ε είναι επιστημονικά ελλιπές γιατί δεν καθορίζει αν υπάρχει τριβή.

Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων απευθύνονται σε πολύ υψηλού επιπέδου υποψηφίους, ενώ το Υπουργείο ανακοίνωσε νέα ύλη Φυσικής Γ Λυκείου η οποία είναι πρόχειρα επιλεγμένη και υποβαθμισμένη ποιοτικά σε σχέση με την ύλη που αντικαθιστά.

Τέλος αναρωτιόμαστε αν η επιλογή των θεμάτων εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, που επαληθεύουν τις επιλογές (!) του Υπουργού για το νέο εξεταστικό σύστημα.
http://www.xn--qxaaaa7f.gr/

Πρόταση της ΕΕΦ προς τους συναδέλφους βαθμολογητές για τη Φυσική Προσανατολισμού

Τα σημαντικά προβλήματα που αναδείχθηκαν από τα θέματα Φυσικής του εισαγωγικού διαγωνισμού για τα ΑΕΙ (ελάχιστη Φυσική, ακραία μαθηματικοποίηση από το Α΄ Θέμα κιόλας, πληθώρα θεμάτων που δεν ανταποκρίνονται σε τρεις ώρες γραπτής εξέτασης, ανακρίβειες και ασάφειες, παραπλανητικό σχήμα στο Β3 κλπ) καθώς και οι έντονες διαμαρτυρίες γονέων και μαθητών, των οποίων την προσπάθεια και την αγωνία σεβόμαστε υπεράνω οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, για αδυναμία ανταπόκρισης εντός του διαθέσιμου τριώρου, εύλογα μας οδηγεί στην πρόταση προς τους συναδέλφους βαθμολογητές να συνεκτιμήσουν κατά τη βαθμολόγηση τους την ολότητα των συγκυριών για τους διαγωνιζομένους.
Οφείλουμε να σεβόμαστε τους μαθητές και τους κόπους τους κι όχι να αναλωνόμαστε σε εύκολες επιδείξεις «φυσικοφάνειας», μιας και σήμερα, για άλλη μια φορά, εξετάστηκε ελάχιστη Φυσική, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις στην κοινωνία και κυρίως τους μαθητές για την επιστήμη της Φυσικής.
Προβάλλει δε αναγκαιότερη από ποτέ η συζήτηση για το τι και το πως των εισαγωγικών διαγωνισμών. Αλλά, για να γίνει συζήτηση, πρέπει να υπάρχουν και ώτα ακουόντων, που να καταλαβαίνουν κιόλας…
Υ.Γ.1 Αληθεύει ότι οι λύτες της επιτροπής χρειάστηκαν λίγο παραπάνω από δύο ώρες για την επίλυση των θεμάτων; Αν ναι, δεν θορυβήθηκε η επιτροπή; Αν ένας έμπειρος λύτης χρειάζεται άνω των δύο ωρών, πόσες ώρες χρειάζεται ένας έφηβος, με όλα τα άγχη που έχει φορτωθεί;
Υ.Γ.2 Αληθεύει ότι έγιναν παρατηρήσεις προς την επιτροπή για την ποσότητα και την ποιότητα των θεμάτων, πριν την αποστολή τους στα σχολεία; Αν ναι, γιατί αγνοήθηκαν;

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ
Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ
Θεοδοσίου Ευστράτιος
https://eef.gr/enimerosi/1964-protasi-tis-eef.htmlΚατηγορίες:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: