← Σχετικά με την ταχύτητα διάδοσης του φωτός σε διαφανή υλικά

refraction

Posted on 12/05/2019 735 × 397

0


Ηλεκτρομαγνητικό κύμα διέρχεται μέσα από μια λεπτή γυάλινη πλάκα