← Νεώτερα για την σύγκρουση του Γαλαξία μας

Galaxiescollide

Posted on 04/05/2019 600 × 482

0


Ο Γαλαξίας μας και ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας (Μ31) θα συγκρουστούν σε λίγα δισεκατομμύρια χρόνια. Σε ένα πιθανό σενάριο, ο μικρότερος γαλαξίας M33 μπορεί αργότερα να συγχωνευθεί με συσσωματωμα τηςσύγκρουσης του Γαλαξία μας με τον γαλαξία της Ανδρομέδας (Milkomeda).