Πρέπει να κατασκευάσουμε έναν μεγαλύτερο επιταχυντή;

Posted on 24/03/2019

0


Ο καθηγητής Ed Copeland μιλάει για το σχέδιο κατασκευής ενός μεγαλύτερου κυκλικού επιταχυντή, του Future Circular Collider, τον διάδοχο του τωρινού Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC):

Ετικέτα: