← Ο αστεροειδής Μπενού είναι πολύ κακοτράχαλος …

bennu

Posted on 20/03/2019 1058 × 1114

0


Η γεωλογική ιστορία του Bennu (https://www.nature.com/articles/s41561-019-0342-6.epdf?author_access_token=i3j6SsxkgGLMXpXWiq_5I9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0O6LyVFZ2CDPn2Vpqz2NZvERpI4-nslunUBn4KL3wYymW5LlwnGno0IXCJD3ytt1hMZ6sgZoJV28csmhERyxY5HIcgjeQVY9v-vpVXyy8wRig%3D%3D)