← Δημιούργησαν εξωτικό DNA με 4 ζεύγη συζυγών βάσεων

DNA_Xray diffraction

Posted on 23/02/2019 800 × 560

0


Μια εικόνα περίθλασης ακτίνων Χ ενός τμήματος μορίου DNA. Η νέα μορφή DNA των 8 «γραμμάτων» που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο , είναι το ίδιο σταθερή