Βίντεο: η ανακάλυψη των στοιχείων του περιοδικού πίνακα

Posted on 08/02/2019

0


… τα τελευταία 300 χρόνια, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

Posted in: ΧΗΜΕΙΑ