← Η γέννηση της ραδιοφωνίας

triode_tube_1906

Posted on 16/01/2019 ×

0


Η τρίοδος λυχνία Audion