← Η κίνηση του βορείου μαγνητικού πόλου

magnetic motion

Posted on 11/01/2019 800 × 600

0


Source: World Data Center for Geomagnetism/Kyoto Univ.