← Το Hubble ανακάλυψε το λαμπρότερο κβάζαρ στο πρώιμο σύμπαν

κβαζαρ

Posted on 10/01/2019 1240 × 744

0


Καλλιτεχνική απεικόνιση του κβάζαρ J043947.08+163415.7