← Μια κρούση όπου η αρχή διατήρησης της ορμής δεν ισχύει

lazlo

Posted on 01/01/2019 ×

0