94 πιάτα αλουμινίου σε μια μηχανή Van de Graaff

Posted on 18/07/2018

0


Θέτοντας σε λειτουργία την ηλεκτροστατική γεννήτρια VandeGraaff ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από την αγώγιμη σφαίρα στη γη και η σφαίρα φορτίζεται θετικά. Οι γεννήτριες Van der Graaff μπορούν να συσσωρεύσουν φορτίο που αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλες διαφορές δυναμικού – μέχρι και χιλιάδες Volt.

Τι θα συμβεί αν στην αγώγιμη σφαίρα τοποθετήσουμε 94 πιάτα αλουμινίου και θέσουμε σε λειτουργία την μηχανή; Γιατί τοποθετήθηκαν 94 πιάτα;

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: