Βίντεο: ο αστεροειδής με την ανάποδη τροχιά

Posted on 30/05/2018

0Ο αστεροειδής «2015 ΒΖ509» εκτιμάται πως γεννήθηκε σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα και «συνελήφθη» από τις βαρυτικές δυνάμεις του δικού μας συστήματος κάποια στιγμή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό εξηγεί την ασυνήθιστη τροχιά του, που είναι ανάποδη από όλους τους πλανήτες και σχεδόν κάθε άλλου σώματος στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

Φωτογραφίες του αστεροειδούς 2015 ΒΖ509 από το LBTO

διαβάστε σχετικά: Ο πρώτος μόνιμος αστεροειδής από άλλο ηλιακό σύστημα και The first retrograde co-orbital asteroid: 2015 BZ509

Ετικέτα: