← Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα «πέντε έως 50 χρόνια»

δασκαλακης2

Posted on 16/01/2018 800 × 533

0


Lecture by Dr. Constantinos Daskalakis , Professor of Computer Science at MIT, entitled «Artificial Intelligence: The Future Now?» At the Ceremony Hall of the Aristotle University of Thessaloniki, January 16, 2018. The lecture, which did not require technical knowledge from the audience, attended by over 1000 people and focused on the recent boom in artificial intelligence applications, as well as the scientific, ethical and philosophical challenges that have resulted from this interest. /Διάλεξη του Δρ. Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, Καθηγητή της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, με θέμα: `Τεχνητή Νοημοσύνη: Tο μέλλον τώρα;` στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 16 Ιανουαρίου 2018. Την διάλεξη, η οποία δεν απαιτούσε τεχνικές γνώσεις από το κοινό, παρακολούθησαν πάνω από 1000 άτομα και εστίαζε στην πρόσφατη έκρηξη στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης και τις επιστημονικές, ηθικές και φιλοσοφικές προκλήσεις που έχουν προκύψει από την έκρηξη αυτή.