Ο μεγαλύτερος γνωστός πρώτος αριθμός μέχρι σήμερα

Posted on 04/01/2018

1


… έχει  23,249,425 ψηφία

Ως γνωστόν, πρώτοι αριθμοί είναι οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα, όπως οι 2, 3, 5, 7, 11, 13, κ.ο.κ. Οι πρώτοι αριθμοί που γράφονται στη μορφή 2n-1 (n= ακέραιος), ονομάζονται πρώτοι του Mersenne, από το όνομα του Γάλλου μοναχού Marin Mersenne, τον πρώτο που διερεύνησε αριθμούς τέτοιας μορφής.

start

Τα πρώτα ψηφία του αριθμού M77232917

Το νέο ρεκόρ μεγαλύτερου πρώτου αριθμού επιτεύχθηκε ξανά από το πρόγραμμα GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) το οποίο συνδέει χιλιάδες υπολογιστές εθελοντών ανά τον κόσμο. Έτσι, ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα πρώτος αριθμός, γράφεται ως:  277,232,917-1 και ονομάζεται M77232917. Πρόκειται για τον 50ο πρώτο του Mersenne.

end

Τα τελευταία ψηφία του αριθμού M77232917

binary

Στο δυαδικό σύστημα ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός γράφεται θέτοντας 77,232,917 μονάδες στη σειρά

πηγή: https://www.mersenne.org/primes/press/M77232917.html