Νόμπελ Φυσικής 2017: Οι διαλέξεις των βραβευθέντων φυσικών

Posted on 08/12/2017

0Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2017 μοιράστηκε στα δυο. Το μισό βραβείο απονεμήθηκε στον Rainer Weiss, και το άλλο μισό στους Barry C. Barish και Kip S. Thorne «για καθοριστική συμβολή τους στον ανιχνευτή LIGO και την παρατήρηση των βαρυτικών κυμάτων».

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις των βραβευθέντων φυσικών που δόθηκαν σήμερα στην Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

«Gravitational waves finally captured»

Posted in: ΦΥΣΙΚΗ