Ένας σημαντικός παράγοντας στην θεωρία της σχετικότητας

Posted on 19/11/2017

0


Κεντρικό ρόλο στις εξισώσεις της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν κατέχει ο παράγοντας Lorentz, που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα γάμμα: \gamma =1/\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}
Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Don Lincoln από το Fermilab, μας δείχνει έναν απλό τρόπο υπολογισμού του παράγοντα γ και μας εξηγεί την φυσική του σημασία: