Ο χάρτης της επιστήμης των υπολογιστών

Posted on 10/09/2017

0Μετά τον χάρτη της Φυσικής, τον χάρτη των Μαθηματικών και τον χάρτη της Χημείας,
ιδού και ο χάρτης της επιστήμης των υπολογιστών: