Η εξερεύνηση των άστρων νετρονίων από τον Διαστημικό Σταθμό

Posted on 18/07/2017

0


… ξεκίνησε

Το NICER εξάγεται από τον διαστημικό μεταφορέα Dragon της SpaceX στις 11 Ιουνίου 2017.

Πριν από μερικές εβδομάδες η Space-X μετέφερε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την πειραματική διάταξη NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) ο σκοπός της οποίας είναι η εξερεύνηση της σύστασης και της δομής υπερ-πυκνών αστρονομικών αντικειμένων, όπως τα άστρα νετρονίων, καταγράφοντας την ακτινοβολία Χ που εκπέμπεται από αυτά.

Το NICER ήδη άρχισε να λειτουργεί στον Διαστημικό Σταθμό. Μέχρι σήμερα έχει παρατηρήσει πάνω από 40 αστρονομικά αντικείμενα με αρχικό στόχο την βαθμονόμηση του οργάνου.

To NICER άρχισε να καταγράφει φάσματα ακτίνων Χ που εκπέμπονται από αστέρες νετρονίων

Μαζί με το NICER, θα εφαρμοστεί επίσης και το πρωτοποριακό σύστημα SEXTANT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology), το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του NICER για τον προσδιορισμό θέσης και την πλοήγηση στο διάστημα βασισμένη στα πάλσαρ.

Βίντεο: Η τοποθέτηση του NICER στον Διαστημικό Σταθμό

www.nasa.gov/press-release/goddard/2017/nasa-neutron-star-mission-begins-science-operations