Παραγωγή ενέργειας από καυσαέρια

Posted on 08/05/2017

0


Ερευνητές των πανεπιστημίων της Antwerp και του Leuven κατασκεύασαν μια συσκευή η οποία καθαρίζει τον αέρα και ταυτόχρονα παράγει ενέργεια. Το μόνο που απαιτείται για την λειτουργία της είναι να βρίσκεται εκτεθειμένη στο φως.
Η μικρή συσκευή διαθέτει δυο διαμερίσματα χωρισμένα με μια μεμβράνη. Ο αέρας καθαρίζεται στην μία πλευρά, ενώ στην άλλη παράγεται αέριο υδρογόνο από τα προϊόντα καθαρισμού, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο π.χ. σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υδρογόνο ως καύσιμο.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Βελγίου πέτυχαν «με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», ικανοποιώντας ταυτόχρονα δυο σημαντικές κοινωνικές ανάγκες: τον καθαρό αέρα και την παραγωγή ενός εναλλακτικού είδους καυσίμου.

Το μυστικό της κατασκευής βρίσκεται στην μεμβράνη. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν ειδικά νανο-υλικά τα οποία έχουν καταλυτική δράση στην διάσπαση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την παραγωγή υδρογόνου. Στο παρελθόν αυτά τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την παραγωγή υδρογόνου από το νερό. Η τωρινή συσκευή αποδεικνύει πως αυτό είναι δυνατόν να λειτουργήσει και μάλιστα με μεγαλύτερη απόδοση  με τον μολυσμένο ατμοσφαιρικό αέρα.

Πρόκειται για μια απλή διαδικασία και το μόνο που απαιτείται είναι η συσκευή να είναι εκτεθειμένη στο φως. Προς το παρόν η συσκευή έχει μικρό εμβαδόν – λίγα τετραγωνικά εκατοστά – και ο επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να μεγαλώσουν την συσκευή και να βελτιώσουν τα υλικά, ώστε η χρήση του ηλιακού φωτός να γίνεται αποδοτικότερη και η όλη διαδικασία βιομηχανικά εφαρμόσιμη.

πηγή: https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2017/new-technology-generates-power-from-polluted-air