Γιατί ο αριθμός 383 έχει ενδιαφέρον;

Posted on 05/03/2017

0


number383 Μερικές από τις ενδιαφέρουσες ιδιότητες του αριθμού 383 που αναφέρονται στο βίντεο του Numberphile που ακολουθεί:

  • είναι πρώτος αριθμός (οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του είναι η μονάδα και ο εαυτός του),
  • είναι παλινδρομικός αριθμός (διαβάζεται το ίδιο και από τα δεξιά προς τα αριστερά)
  • γράφεται ως άθροισμα τριών πρώτων παλινδρομικών αριθμών 101+131+151=383 (βλέπε την παραπάνω εικόνα)
  • είναι ο μικρότερος πρώτος αριθμός που γράφεται ως το άθροισμα ενός πρώτου αριθμού και του αριθμού που προκύπτει με την αντιστροφή των ψηφίων του πρώτου αριθμού: 241+142=383,
  • είναι ο τρίτος κατά σειρά πρώτος αριθμός Woodall
    (οι αριθμοί Woodall γράφονται ως n·2n-1, π.χ. 7= 2·22-1, 23= 3·23-1 , 383=6·26-1)