Ένα καλοκαιρινό τεστ φυσικής

Posted on 19/08/2016

0


Αν απαντήσετε και τις 13 ερωτήσεις του τεστ (επιλεγμένες από www.aqa.org.uk), τότε σύμφωνα με τον δημιουργό του μάλλον θα είστε φυσικός! Για να ξεκινήσει το τεστ κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα:
phystest