Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον ήλιο;

Posted on 08/08/2016

0


utc dayH ευκολότερη απάντηση είναι: εξαρτάται!

Ετικέτα: ,