← Ηλεκτροσκόπιο: ο πρώτος ανιχνευτής κοσμικών ακτίνων

Hessballon

Posted on 31/07/2016 413 × 480

0


Hess back from his balloon flight on 7 August 1912 (Image: Wikimedia Commons)