Πόση είναι η μάζα του γαλαξία μας;

Posted on 01/06/2016

0


Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις η μάζα του γαλαξία μας είναι 700 δισεκατομμύρια φορές η μάζα του ήλιου (7·1011 M, όπου η μάζα του ήλιου ισούται με M=2·1030 kg).

Ο υπολογισμός της μάζας του γαλαξία μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ένας γαλαξίας περιλαμβάνει όχι μόνο τα άστρα, τους πλανήτες, τους δορυφόρους τους, την μεσοαστρική ύλη κ.λ.π. αλλά και την σκοτεινή ύλη, μια αόρατη μορφή ύλης της οποίας η φύση δεν έχει κατανοηθεί ακόμα και δεν έχει ανιχνευθεί άμεσα στα γήινα εργαστήρια. Η παρουσία της σκοτεινής ύλης συνάγεται από την βαρυτική αλληλεπίδρασή της με ορατά αστρικά αντικείμενα της γνωστής ύλης.

Η νέα εκτίμηση, από τον καθηγητή William Harris και τη Gwendolyn Eadie του Πανεπιστημίου McMaster του Καναδά, παρουσιάσθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Καναδικής Αστρονομικής Εταιρείας και υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής «The Astrophysical Journal».

Milky_way_profile.svg

Για να προσδιορίσουν οι Harris και Eadie την ποσότητα της σκοτεινής ύλης του γαλαξία μας χρησιμοποίησαν τις θέσεις και τις ταχύτητες των σφαιρωτών σμηνών που κινούνται κοντά στον γαλαξία μας. Οι τροχιές των σφαιρωτών σμηνών καθορίζονται από την βαρυτική έλξη του γαλαξία μας, άρα και της μάζας του γαλαξία.

Σύμφωνα με τους νέους υπολογισμούς  η σκοτεινή ύλη αποτελεί το 88% περίπου της μάζας του, και η συνολική μάζα του γαλαξία μας  (7·1011 M) είναι μικρότερη σε σχέση με προηγούμενους υπολογισμούς που έδιναν μάζα ~ 1012 M.

πηγή: www.sciencedaily.com

Ετικέτα: