Tα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων Φυσικής 2016

Για τα θέματα Φυσικής 2016  της Ομάδας προσανατολισμού πατήστε  ΕΔΩ και για τα θέματα Φυσικης Κατευθυνσης 2016 (παλαιό σύστημα) πατήστε ΕΔΩ. Ίσως αυτή η ανάρτηση να είναι η τελευταία του είδους γιατί του χρόνου, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το μάθημα της Φυσικής μάλλον θα εξαφανιστεί από τη μέση εκπαίδευση.
(βλέπε: «Τίτλοι τέλους για τη Φυσική Γ´Λυκείου γενικής παιδείας» )

Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις στα θέματα φυσικής 2016 της ομάδας προσανατολισμού (νέο σύστημα): 

ΘΕΜΑΤΑ2016Α
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_2ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_3ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_4
Εφαρμόζουμε τις εξισώσεις f_{1}= \frac{v_{\eta \chi}}{v_{\eta \chi}+ v_{s}}f_{s} και f_{2}= \frac{v_{\eta \chi}}{v_{\eta \chi}- v_{s}}f_{s}
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_7
Ισχύουν: A_{M}= 2A | \cos(2\pi x_{M}/\lambda)| = \sqrt{2}A και V_{max}= \omega A_{M} = 2 \sqrt{2} \pi A /T
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_8
Από την εξίσωση συνέχειας A_{A} \, v_{A}= A_{B} \, v_{B} προκύπτει ότι:  v_{B}= 2 v_{A}
Η εξίσωση Bernoulli δίνει:  p_{A}-p_{B} = \rho v^{2}_{B} / 2 - \rho v^{2}_{A} / 2 = \cdots = 3\Lambda
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_9ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_9Β
Γ1. Κατά την κίνηση τoυ σώματος Σ1 από το σημείο Α στο σημείο Γ διατηρείται η μηχανική ενέργεια οπότε: ½ m1υΓ2 = m1gR , οπότε υΓ = 10 m/s

Γ2. Η ταχύτητα του σώματος στο σημείο Δ (λίγο πριν την κρούση) προκύπτει με εφαρμογή του  ΘΜΚΕ (Γ→Δ): ½ m1υΔ2 – ½ m1υΓ2 = -μ m1gs1, και αντικαθιστώντας παίρνουμε: υΔ=8/m/s
Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις της ελαστικής κρούσης (θεωρώντας θετική φορά προς τα δεξιά) παίρνουμε:
v'_{1}= \frac{m_{1} - m_{2}}{m_{1}+ m_{2}} v_{1} + \frac{2m_{2}}{m_{1}+m_{2}}v_{2} = - 10 m/s
και
v'_{2}= \frac{2m_{1}}{m_{1}+ m_{2}} v_{1} + \frac{m_{2} - m_{1}}{m_{1}+m_{2}}v_{2} = 2 m/s

Γ3. Δp2=18 kg m/s με κατεύθυνση προς τα δεξιά.

Γ4. ΔΚ11 ·100%=56,25%ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_10ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠ 2016_10_β

Δ1. Aπό τις συνθήκες ισορροπίας προκύπτει  ότι: Τ=5Ν και Δℓ=0,1m

Δ2. Για το σώμα Σ ισχύει, όσον αφορά την απομάκρυνσή του από τη νέα θέση ισορροπίας, ότι x=-0,05ημ(10t+3π/2) (S.I.). Έτσι ΣF=-kx ή ΣF=-5ημ(10t+3π/2) (S.I.)

Δ3. Αρχικά, υπολογίζουμε από τους θεμελιώδεις νόμους μεταφορικής-στροφικής κίνησης την επιτάχυνση κέντρου μάζας του κυλίνδρου αCM=10/3 m/s2

Η γωνιακή επιτάχυνση θα είναι αγων= αCM/R=100/3 rad/s2

Οι Ν=12/π περιστροφές αντιστοιχούν σε γωνία θ=2πΝ=24 rad

Έτσι από την εξίσωση θ= ½ αγων t2 προκύπτει ότι t=6/5s.

Οπότε ω=αγωνt=40 rad/s και L=ΙCM·ω=0,4kg·m2/s (η στροφορμή υπολογίζεται ως προς το κέντρο μάζας του κυλίνδρου – κάτι που θα έπρεπε να επισημαίνει η εκφώνηση)

Δ4. ΔΚ/Δt=ΣFx·υCM + Στ·ω = 100J/s

 Κατηγορίες:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ

Ετικέτες:

9 replies

 1. Το Α2 και το Α5(γ) δεν είδε κανείς ότι είναι εκτός ύλης;

 2. Τελικά, το Α5(γ) υπάρχει στο τέλος της εισαγωγής του 5ου Κεφαλαίου. Πάντως, τέτοιου είδους ερωτήματα είναι σκόπιμα.

 3. Στο Δ3 η γωνιακή επιτάχυνση είναι 100/3

 4. Έχετε ξεχάσει το ερώτημα Β1.

 5. τελικά μήπως το Α2 δεν είναι διάθλαση και είναι εντός ύλης?

  • Απαντήσεις ΕΕΦ

   Click to access EEF_fys_2016.pdf

   Ανακοίνωση ΕΕΦ για Φυσική Γενικής Παιδείας

   Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων με το παλαιό σύστημα στο μάθημα της Γενικής Παιδείας:
   •ήταν σαφή
   • επιστημονικά διατυπωμένα
   • κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης
   • είχαν μια μικρή δυσκολία στις πράξεις
   •ήταν ευκολότερα από την προηγούμενη χρονιά
   •περιείχαν πολλές αναφορές στις εφαρμογές και την ύλη του σχολικού βιβλίου.
   •δεν επετύγχαναν διαβάθμιση ως προς τον βαθμό δυσκολίας

   Σε γενικές γραμμές πάντως, τα θέματα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να έχει ένα μάθημα Γενικής Παιδείας. Και χρειάζεται να επισημάνουμε ότι αν τα θέματα των προηγούμενων ετών ήταν σε αυτό το επίπεδο, τότε ίσως το αγαπημένο μας μάθημα να μην είχε χαθεί από την Γ΄ Λυκείου… Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για το μάθημα του οποίου η διδασκαλία καταργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας πλήθος γνωστικών κενών στους μαθητές και υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο γνώσεών τους στο Λύκειο.

   Είναι τουλάχιστον λυπηρό να τελειώνουν οι μαθητές το Λύκειο το 2016 και να μην έχουν διδαχθεί θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους και για τα οποία σαν πολίτες θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις.
   Ο εξοβελισμός του μαθήματος της Φυσικής Γενικής Παιδείας στην Γ΄ Λυκείου αφαίρεσε από τους μαθητές τη δυνατότητα να ενημερωθούν για σύγχρονα ζητήματα όπως για παράδειγμα αυτά της πυρηνικής ενέργειας. Οι μαθητές αποφοιτώντας από το Λύκειο δεν θα γνωρίζουν βασικά ζητήματα, όπως πυρηνικά απόβλητα, ραδιενέργεια, συνέπειες κακής διαχείρισής τους. Αλλά και αυτή καθ΄ αυτή η έννοια της ακτινοβολίας δεν θα είναι γνωστή στο επίπεδο που πρέπει. Κάτι λίγα υπάρχουν στο τέλος της ύλης της Β΄ Λυκείου αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν προλαβαίνουν να τα διδάξουν.

   Αν λάβει κάποιος υπόψη ότι οι μαθητές στο Λύκειο δεν διδάχθηκαν:
   •ηλεκτρομαγνητισμό
   •επαγωγή
   •κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε μαγνητικό πεδίο
   •νόμους του Νεύτωνα στις 2 διαστάσεις
   •Αστρονομία
   θα αντιληφθεί το μέγεθος του γνωστικού χάσματος που προκαλεί το Υπουργείο στους μαθητές και την ελλειμματική επιστημονική γνώση που τους προσφέρει.
   Αυτό συμβαίνει στο μάθημα που συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τρεις από τις βασικότερες δεξιότητες που αποτελούν το ζητούμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης:
   •κατανόηση κειμένου
   •μαθηματική ευχέρεια
   •γνώση φυσικών επιστημών.
   Η Φυσική είναι θεμελιώδης επιστήμη, απαραίτητη για ένα πολύ μεγάλο εύρος σχολών, όπως η Ιατρική, οι Πολυτεχνικές Σχολές, οι Σχολές Θετικών Επιστημών, οι Γεωπονικές, τα τμήματα Πληροφορικής και το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αποτελεί όμως και εργαλείο κατανόησης του κόσμου στον οποίο ζούμε και των τεχνολογικών επιτευγμάτων του. Ταυτόχρονα αποτελεί και εργαλείο Δημοκρατίας, γιατί δημιουργεί σκεπτόμενους πολίτες με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη.

   Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα η Φυσική στα μαθήματα της γενικής παιδείας της Γ΄Λυκείου, ώστε να καλυφθούν τα κενά των μαθητών που δημιουργήθηκαν με το νέο πρόγραμμα.

   Η Επιτροπή Παιδείας της ΕΕΦ 20/05/2016
   http://eef.gr/enimerosi/1264-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html

 6. Διάθλαση ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της εκτροπής της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης που υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα όταν διέρχονται από ένα διαπερατό από αυτά μέσον σε έτερο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: