Πόσο καλά ενημερωμένοι είστε για τις ακτινοβολίες;

Posted on 26/04/2016

0


ιοντίζουσες ακτινοβολίες
1. Ποια από τις παρακάτω πηγές συνεισφέρει περισσότερο στη μέση δόση του πληθυσμού από ιοντίζουσες ακτινοβολίες;
    α. η ηλιακή ακτινοβολία β. η κοσμική ακτινοβολία γ. το ραδόνιο

2. Μετά από ποια από τις παρακάτω εξετάσεις ο εξεταζόμενος αποτελεί πηγή ακτινοβόλησης του οικείου περιβάλλοντος;
     α. μαστογραφία β. στεφανογραφία γ. σπινθηρογράφημα οστών

3. Η ένταση της ακτινοβολίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Αν κάποιος διπλασιάσει την απόστασή του από μια πηγή ακτινοβολίας πόσο θα μειωθεί η ένταση;
    α. κατά 4 φορές β. κατά 2 φορές γ. κατά 3 φορές

4. Τι είδους ακτινοβολία εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας;
    α. υπέρυθρη ακτινοβολία β. ραδιενεργό ακτινοβολία γ. ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

5. Ποια από τις παρακάτω ακτινοβολίες δεν ανήκει στις ακτινοβολίες που προκαλούν ιοντισμό;
    α. γ-ακτινοβολία β. υπέρυθρη ακτινοβολία γ. β-ακτινοβολία

6. Πού πάνε οι ακτίνες Χ μετά από μια ακτινογραφία;
    α. εξαφανίζονται όταν σταματήσει η εκπομπή της λυχνίας  β. παραμένουν στο χώρο
γ.
παραμένουν στο σώμα του εξεταζομένου

7. Ποιο είναι το υλικό που προστατεύει περισσότερο από μια πηγή που εκπέμπει γ ή χ ακτινοβολία;
    α. μόλυβδος β. πλαστικό γ. ξύλο

απαντησεις

 

 

διαβάστε περισσότερα:
1. Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες
2. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες