← Ο δορυφόρος MicroSCOPE και η αρχή της ισοδυναμίας

Microscope_Auto20

Posted on 26/04/2016 683 × 672

0


Ασθενής Αρχή της Ισοδυναμίας (AAI) είναι απλά η δήλωση ότι βαρυτική μάζα = αδρανειακή μάζα και ισοδυναμεί με τη δήλωση ότι: Οι Νόμοι της Μηχανικής σε ένα σύστημα αναφοράς που πέφτει ελεύθερα στο πεδίο βαρύτητας είναι ισοδύναμη με τους Νόμους της Μηχανικής σε ένα αδρανειακό σύστημα χωρίς βαρύτητα.