← Το Σύμπαν διαστέλλεται πιο γρήγορα ;

Μ101

Posted on 12/04/2016 ×

0


Δεδομένα από γαλαξίες όπως ο M101, επιτρέπουν στους επιστήμονες να υπολογίσουν την ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το σύμπαν.