← Κβάζαρ 3C273: το θερμότερο αντικείμενο του σύμπαντος;

rastron_nrao

Posted on 30/03/2016 560 × 360

0


Artistic view of the 10-meter space radio telescope on the Russian satellite Spektr-R comprising the space-borne component of the RadioAstron mission.
CREDIT: © Astro Space Center of Lebedev Physical Institute.