← Μπορεί να δημιουργηθεί μορφή ζωής με βάση το πυρίτιο;

SN_Enzyme

Posted on 21/03/2016 ×

0


To Horta στο επεισόδιο «The Devil in the Dark» (1967), στο StarTrek είναι μια μορφή ζωής με βάση το πυρίτιο