← Πόσα δεκαδικά ψηφία του π χρησιμοποιεί η NASA ;

πι

Posted on 20/03/2016 710 × 367

0