Η Σελήνη κρύβει την Αφροδίτη

Posted on 07/12/2015

0


venus_moon

7 Δεκεμβρίου 2015, στην Washington. Η Αφροδίτη λίγο πριν εξαφανιστεί πίσω από τη Σελήνη

astronomynow.com