Η μουσική των άστρων

Posted on 03/08/2015

0


astromusisicΥπάρχουν μεταβλητοί αστέρες των οποίων η καμπύλη φωτεινότητάς τους μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο, που φαίνεται να προκύπτει από τη σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων με διαφορετικές συχνότητες, πλάτη και διαφορές φάσης.
Υπάρχουν ερευνητές – που όπως Πυθαγόρειοι (και ο Κέπλερ) συνέδεαν τις ουράνιες κινήσεις με την μουσική – προσπαθούν να δημιουργήσουν μουσικές συγχορδίες βασισμένες σε τέτοιου είδους αστρικές ταλαντώσεις.

Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Ιδού μια σύντομη μουσική σύνθεση βασισμένη στα δεδομένα των συχνοτήτων ενός δυαδικού αστρικού συστήματος από τον Burak Ulas:

The Multiperiodic Pulsating Star Y Cam A as a Musical Instrument