Βίντεο: αναζητώντας την υπερσυμμετρία

Posted on 11/07/2015

0


… με τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC)