Ο φόβος του Hawking …

Posted on 13/05/2015

4


… για την τεχνολογική ιδιομορφία

Ο Stephen Hawking προειδοποιεί για άλλη μια φορά τους κινδύνους για τους ανθρώπους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαβάστε σχετικά: Τεχνολογική ιδιομορφία και Κυριαρχία

Μιλώντας στο Λονδίνο (Zeitgeist 2015) επισήμανε ότι στα επόμενα 100 χρόνια οι υπολογιστές, και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη, θα φτάσουν στο κρίσιμο σημείο (την τεχνολογική ιδιομορφία ή singularity) πέρα από το οποίο τα αποτελέσματά τους δεν θα είναι κατανοητά από την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Hawking, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι των υπολογιστών θα συμβαδίζουν με το καλό της ανθρωπότητας: