Οι κύκλοι των θερμικών μηχανών

Posted on 04/04/2015

2


… μέσα από τη «μηχανή γνώσης» Wolfram Alpha

H εφαρμογή Wolfram Alpha αναπτύχθηκε από τον Βρετανό φυσικό Stephen Wolfram και στόχος της  είναι να δίνει άμεση απάντηση σε «οποιοδήποτε ερώτημα». Ας δούμε λοιπόν τι είδους απαντήσεις μπορεί να δώσει η Wolfram Alpha σε ερωτήματα σχετικά με τους θερμοδυναμικούς κύκλους που εκτελούν οι διάφορες θερμικές μηχανές:

Ετικέτα: