Μια άλλη ερμηνεία της εξίσωσης E=mc^2

Posted on 07/03/2015

0


emc2Διαβάστε σχετικά: Ποιος ανακάλυψε την εξίσωση Ε=mc2; 
… καθώς επίσης και το «φρεσκότατο» άρθρο: Why does Ε=mc2?