Ελεύθερη πτώση και αντίσταση του αέρα

Posted on 15/02/2015

1


Όταν ένα κέρμα των δυο ευρώ αφήνεται ταυτόχρονα να πέσει από το ίδιο ύψος με ένα φύλλο χαρτιού, το κέρμα φτάνει γρηγορότερα στο έδαφος… προφανώς εξαιτίας της αντίστασης του αέρα.
Μπορούμε να κάνουμε το χαρτί να φτάνει ταυτόχρονα στο έδαφος με το κέρμα;
Την απάντηση δίνει το βίντεο που ακολουθεί (και δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς γαλλικά για να την κατανοήσει):