Βίντεο: υπερχορδές

Posted on 13/01/2015

0


Η ύλη συνίσταται από μικροσκοπικές «χορδές»;
Τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχειώδη σωματίδια είναι απλώς διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης αυτών των χορδών;
O Dr. Don Lincoln από το Fermilab μας εξηγεί αυτές τις ιδέες, χρησιμοποιώντας απλά παραδείγματα ταλαντώσεων από τον μακρόκοσμο.

Ετικέτα: