Μια απλή απόδειξη της διατήρησης της ενέργειας

Posted on 21/12/2014

0


noether