Επανεκκίνηση του LHC τον Μάρτιο του 2015 στα 13 ΤeV

Posted on 15/12/2014

0


>Θα κλείσουν πάλι τον επιταχυντή LHC στο CERN;Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC), ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2013 βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση και αναβάθμιση, θα ενεργοποιηθεί ξανά τον Μάρτιο του 2015. Οι τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ δεσμών πρωτονίων είχαν ενέργεια 8 TeV (8•1012 eV) στο σύστημα κέντρου μάζας.
Τον Μάρτιο του 2015 θα ξεκινήσουν πάλι οι συγκρούσεις πρωτονίων- πρωτονίων σε ενέργειες 13 TeV και στη συνέχεια ίσως φτάσουν στα 14 TeV στο κέντρο μάζας, που αντιστοιχούν σε 7 TeV για το κάθε πρωτόνιο.
Η ταχύτητα ενός πρωτονίου με ενέργεια 7 TeV είναι το 99.9999991% της ταχύτητας του φωτός!

Η νέα περίοδος λειτουργίας του επιταχυντή θα διαρκέσει τρία χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, πιθανόν να υπάρξουν νέες αποκαλύψεις – ορόσημα, όπως η ιστορική ανακάλυψη του μποζονίου Higgs το 2012, που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες για τη σύγχρονη Φυσική.

Ετικέτα: