Δύο νέα σωματίδια ανακαλύφθηκαν στο CERN

Posted on 19/11/2014

0


lhcbΣύμφωνα με έναν από τους ερευνητές που συμμετείχαν στην έρευνα: «η φύση ήταν γενναιόδωρη δίνοντας μας δυο σωματίδια στην τιμή του ενός».

Τα σωματίδια που ονομάζονται \Xi'^{-}_{b} και \Xi^{*-}_{b} , προβλεπόταν από τη θεωρία και δεν είχαν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Τα σωματίδια αυτά ανήκουν στη κατηγορία των βαρυονίων, σωματίδια τα οποία δημιουργούνται από συνδυασμούς τριών κουάρκ – όπως το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Τα βαρυόνια μαζί με τα μεσόνια αποτελούν την οικογένεια των αδρονίων, των σωματιδίων που συνίστανται από κουάρκ.

Υπενθυμίζεται ότι τα βαρυόνια είναι φερμιόνια (έχουν ημιακέραιο σπιν), σε αντίθεση με τα μεσόνια που είναι μποζόνια (έχουν ακέραιο σπιν).

Τα δυο νέα βαρυόνια έχουν έξι φορές μεγαλύτερη μάζα από τα πρωτόνια. Την ύπαρξη των νέων σωματιδίων αποκάλυψε η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στα πειράματα που διενεργήθηκαν το 2011 και το 2012 στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Η ανακάλυψη των δύο νέων σωματιδίων θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στο πως λειτουργούν τα πράγματα πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων.

www.cbc.ca – http://arxiv.org/abs/1411.4849