← Η διαστολή του χρόνου και το φαινόμενο Doppler

setup

Posted on 27/09/2014 500 × 409

0


Η πειραματική διάταξη του πειράματος επαλήθευσης του σχετισκιστικού φαινομένου της διαστολής του χρόνου με ιόντα λιθίου