← Η διαστολή του χρόνου και το φαινόμενο Doppler

dilation

Posted on 27/09/2014 972 × 564

0


Τα αποτελέσματα του πειράματος των Ives και Stilwell (1938): (α) Η γραμμή Balmer (Ηβ) που εκπέμπουν τα ιόντα με διαφορετικές ταχύτητες – μεγαλύτερη τάση αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα (β) η γραφική παράσταση της εξίσωσης (5) που επαληθεύει το φαινόμενο της διαστολής του χρόνου.