Νέα δεδομένα για το σωματίδιο Higgs

Posted on 23/06/2014

0


Επιβεβαιώθηκε η διάσπασή του προς φερμιόνια

nphys3005-f2Για πρώτη φορά ανιχνεύεται η απευθείας διάσπαση του μποζονίου Higgs σε φερμιόνια, κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι το σωματίδιο που ανακαλύφθηκε το 2012, συμπεριφέρεται με τον τρόπο που προβλέπει το Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων.

Αυτό αναφέρει η δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας CMS στο περιοδικό Nature: «Evidence for the direct decay of the 125 GeV Higgs boson to fermions».

Η μέχρι τώρα ανίχνευση του σωματιδίου είχε επιτευχθεί διαμέσου της διάσπασής του προς μποζόνια. Σύμφωνα με τον Vincenzo Chiochia του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης: «Τώρα γνωρίζουμε ότι το σωματίδιο Higgs μπορεί να διασπαστεί και σε μποζόνια και σε φερμιόνια, με αποτέλεσμα κάποια θεωρητικά μοντέλα που απέκλειαν την διάσπαση προς φερμιόνια, να απορρίπτονται».

Υπενθυμίζεται ότι τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν και τα φερμιόνια ημιακεραιο. Όλα τα σωματίδια που είναι φορείς δυνάμεων (φωτόνιο, W, Z, βαρυτόνιο), είναι μποζόνια, ενώ τα σωματίδια που αποτελούν την γνωστή μας ύλη (λεπτόνια, quarks) είναι φερμιόνια.

Το 2012 η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs έγινε διαμέσου των διασπάσεών του σε μποζόνια, είτε σε δύο φωτόνια, είτε σε δυο μποζόνια Ζ ή δυο μποζόνια W.

H ομάδα του πειράματος CMS αναφέρει ανίχνευση του σωματιδίου Higgs διαμέσου των διασπάσεών του σε bottom quarks ή σε ζεύγος λεπτονίων τ.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η μάζα του σωματιδίου Higgs είναι περίπου 125 GeV με ακρίβεια 3,8 σ. Που σημαίνει ότι η πιθανότητα να είναι το σήμα μια άσχετη διακύμανση του υποβάθρου, είναι 1 προς 14000. Υπενθυμίζεται ότι για να θεωρηθεί βέβαιη μια ανακάλυψη στη σωματιδιακή φυσική απαιτείται ακρίβεια 5σ.

press.web.cern – phys.org