Κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο

Posted on 12/03/2014

27


Ένας ομογενης δίσκος τοποθετείται κατάλληλα σε ένα οριζόντιο επίπεδο έτσι ώστε να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με αρχική γωνιακή ταχύτητα ω.

Το φαινόμενο αναλύουν οι μαθητές Α και Β.

Ο μαθητής Α για να περιγράψει την κίνηση σκέφτεται ως εξής:
κυλιση1

Στον κύλινδρο ασκούνται η δύναμη του βάρους w, η κάθετη αντίδραση του επιπέδου Ν και η στατική τριβή Τ.

Σύμφωνα με τον μαθητή Α, ο κύλινδρος εκτελεί επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση, εξαιτίας της στατικής τριβής που έχει φορά αντίθετη με την ταχύτητα υCM και έτσι σε κάποια στιγμή θα σταματήσει.

Ο μαθητής Β σκέφτεται λίγο διαφορετικά:
κυλιση2
Συμφωνεί, προφανώς, για τις δυνάμεις w και Ν, αλλά θεωρεί ότι η στατική τριβή Τ έχει φορά προς τα δεξιά. Έτσι, γι αυτόν ο κύλινδρος εκτελεί επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση, εξαιτίας της ροπής της στατική τριβής οπότε πάλι σε κάποια στιγμή η κίνηση θα σταματήσει.

Ποιος μαθητής έχει δίκιο σχετικά με τη φορά της στατικής τριβής;

(νεώτερη ενημέρωση 17/3, 11:45 μμ)
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και οι δυο μαθητές κάνουν λάθος …

results

Διαβάστε στα σχόλια παρακάτω γιατί κάνουν λάθος και οι δυο μαθητές …

Posted in: ΜΗΧΑΝΙΚΗ