Τι ενδιαφέρον κρύβει το 2014

Posted on 31/12/2013

1


Beautiful-Happy-New-Year-2014-HD-Wallpapers-by-techblogstop-23
2014_cΟ αριθμός 2014 γράφεται ως:
2014=211 – 34
αναλύεται σε πρώτους παράγοντες ως:
2014=2x19x53
παριστάνεται στο λατινικό σύστημα αρίθμησης ως:
MMXIV
και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης ως:
(11111011110)2

Eπίσης, ο αριθμός 2014 εμφανίζεται 15 φορές στα πρώτα 100000 ψηφία του π και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 3133η θέση

Χρησιμοποιώντας τα ψηφία από το 1 έως το 10 μπορούμε να εξάγουμε το 2014 ως εξής: (10+9)((8)(7)+6-5-4)(3-2+1+0) = 2014

Αν τo 2014 ήταν ο αριθμός στην πινακίδα ενός αυτοκινήτου τότε θα μπορούσε να επιλυθεί ως εξής:
2^{0} = 1 \cdot \sqrt{4}  (για να γίνει κατανοητό αυτό πρέπει να διαβαστεί πρώτα το άρθρο με τίτλο: O Landau και οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων)
2014_b
Eπίσης το 2014 έχει ανακηρυχθεί ως έτος της κρυσταλλογραφίας:


www.wolframalpha.com – www.numberempire.com